dom / Po sprzedaży

Po sprzedaży

Jeśli wyciszenie wzmacniacza zmieni kolor na czerwony, jak sprawdzić problem? (Weź jako przykład wzmacniacz mocy FP20000Q)
Proszę postępować zgodnie z krokami wideo:

1. Odkręć śrubę

2. Umieść izolowaną tekturę

3. Pociągnij białą linię

4. Włącz ponownie wzmacniacz.

5. Zobacz sytuację wyciszenia światła

- Jeśli wyciszenie zmieni kolor na czerwony, oznacza to problem z płytą.

- Jeżeli światło wyciszenia nie świeci na czerwono, płyta wzmacniacza ma problem